1105c

Niepokalana

Oryg.: brak. - Druk.: "Mugenzai no Seibo no Kishi" 6 (1935) nr 12 s. 2nn. Z oryg. japońskiego tłumaczył o. Janusz M. Koza OFMConv.
[Mugenzai no Sono, przed grudniem 1935] [ 1 ]

Nic dziwnego, że wielu z Czytelników, czytających co miesiąc wydawany przez nas ten miesięcznik, ma wątpliwość, co też znaczy: Mugenzai no Seibo? [ 2 ] (w tytule: "Mugenzai no Seibo no Kishi" [ 3 ]).

Powszechnie znane jest ludziom, że Maryja, która zrodziła Założyciela religii chrześcijańskiej Jezusa Chrystusa, nazywa się Niepokalaną świętą Matką. Ale myślę, że wielu jest takich, którzy pragnęliby dokładniej wiedzieć, co to znaczy "mugenzai", postaram się więc pokrótce wytłumaczyć znaczenie tego wyrazu [ 4 ].

Kościół nazywa to, co jest zgodne z Wolą Bożą, "dobrem", a to, co jest jej przeciwne, nazywa "grzechem". Niestety z codziennego doświadczenia jasne jest, że grzech jest popełniany przez ludzi.

Grzech pierworodny jest to pierwszy grzech popełniony na tym świecie. Ludzie całego świata pochodzą od tych samych prarodziców, więc choć różnią się rasą, kolorem skóry czy narodowością, według nauki Kościoła katolickiego są spokrewnieni między sobą i są braćmi. Kościół uczy także, że prarodzice rodzaju ludzkiego popełnili pierwszy grzech na ziemi, stąd też dana przez Boga-Stwórcę rodzajowi ludzkiemu i czyniącą go arcydziełem (Bożym) na ziemi - miłość serdeczna została stracona.

Nadto Kościół uznaje, że grzech widziany z pewnego stanowiska - jest złem nieskończonym. Oczywiście, człowiek jest skończony, więc biorąc ze strony człowieka, nie mówimy, że grzech jest złem nieskończonym. Gdy patrzymy ze strony Boga, któremu w raju człowiek sprzeciwił się po raz pierwszy, spostrzegamy, że grzech jest złem nieskończonym. Wyjaśnię to na przykładzie: ciężkość tego samego grzechu zwyczajnego człowieka zależy od godności obrażonego, czy obrażony jest równy popełniającemu grzech, czy też znacznie wyższy godnością. Im wyższa godność obrażonego, tym cięższy będzie grzech. Gdyby godność obrażonego była nieskończona, na przykład Boga, grzech ten nabrałby charakteru zła nieskończonego. Aby naprawić ten grzech nieskończony, nie wystarczy zadośćuczynienie skończone. Sprawiedliwość wymaga, by zadośćuczynienie było stosowne do grzechu, mianowicie wymaga zadośćuczynienia nieskończonego za grzech.

Stąd wynika, że nawet najświętszy człowiek, o ile jest skończony, owszem wszyscy ludzie razem wzięci nie mogą zadośćuczynić za grzech popełniony wobec Najwyższego Boga.

Kościół wierzy, że Bóg postanowił zlitować się nad upadłą ludzkością i aby zadośćuczynić wymaganiom sprawiedliwości Bożej wobec grzechów ludzi, posłał na świat swego Jedynego Syna.

Tak więc Syn Boży, zstępując na ten świat, wybrał nie zwyczajną drogę ludzi, ale wcielił się w żywocie Dziewicy Maryi i stał się człowiekiem. Maryja porodziła Syna Bożego nie tracąc chwały dziewictwa. Jezus Chrystus stając się człowiekiem obrał życie ubogie i na koniec umierając na krzyżu, zadośćuczynił obficie Bożej sprawiedliwości. Potem zmartwychwstał spośród umarłych, ogłosił zadośćuczynienie za grzech i rozkazał uczniom swoim chrzcić w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

Kościół wierzy, że przez chrzest, ustanowiony przez Chrystusa, zadośćuczynienie Jego udziela się każdej duszy; Krew Chrystusa wylana na krzyżu obmywa duszę z grzechu, przywraca duszy godność dziecka Bożego.

Kościół katolicki wierzy, że pomimo ogólnego prawa, iż wszyscy ludzie rodzą się splamieni grzechem pierworodnym, to na podstawie specjalnej łaski Bożej - tylko Matka Boża Maryja od pierwszego momentu swego istnienia uniknęła grzechu pierworodnego, a przez to stała się godną Matką nieskończonej czystości i nieskończonej świętości Boga-Człowieka. Stąd to katolicki Kościół nazywa Maryję "Niepokalaną, świętą Matką" - albo "Dziewicą Niepokalanie Poczętą".

Bardzo to proste tłumaczenie, ale gdyby przez to Kochani Czytelnicy otrzymali choć trochę jasnego światła w swoich wątpliwościąch, byłbym bardzo szczęśliwy.

Korube

[ 1 ] Artykuł ukazał się w grudniowym numerze japońskiego RN z 1935 r.

[ 2 ] Święta Matka bez grzechu pierworodnego.

[ 3 ] Rycerz Świętej Matki bez grzechu pierworodnego, czyli Rycerz Niepokalanej.

[ 4 ] "Mugenzai" - po jap. znaczy dosłownie: "brak grzechu pierworodnego". Jest to wyrażenie gramatycznie błędne na oznaczenie Niepokalanej, gdyż oznacza ono raczej stan niż osobę. Zwykle Japończycy mówią: "Kegarenaki Seibo Marie" lub: "Mugenzai no Seibo Maria" - przyp. tłum.