1115

Militia Immaculatae [ 2 ]

Oryg.: brak. - Druk.: RN 15 (1936) 356-357.
[Niepokalanów, przed grudniem 1936] [ 1 ]

Na okładce każdego zeszytu "Rycerza Niepokalanej" i polskiego, i japońskiego, i włoskiego widnieje po lewej stronie postaci Niepokalanej literą "M", a po prawej "I".

Co oznaczają te litery?

"MI" to skrót międzynarodowy nazwy "Milicja Niepokalanej", ale w języku łacińskim, czyli "Militia Immaculatae". Skrót wzięto z języka łacińskiego, bo to język kościelny i stąd poniekąd nadnarodowy.

Skrót "MI" zawiera całą istotę Stowarzyszenia Milicji Niepokalanej.

Jest ono bowiem przede wszystkim "I" to jest Immaculatae, czyli Niepokalanej. Ideałem każdego z członków - to być Niepokalanej, być Jej sługą i dzieckiem, i z miłości niewolnikiem, i rzeczą, i własnością, i pod każdą, każdą nazwą, jaką tylko miłość ku Niej wymyśliła, lub kiedykolwiek wymyśleć zdoła - Jej; być Jej pod każdym względem i to na całe życie i śmierć, i wieczność. A być Jej bezgranicznie, nieodwołalnie, na zawsze. I coraz bardziej, coraz doskonalej stawać się Jej, upodabniać się do Niej, jednoczyć się z Nią, stawać się jakby Nią samą, by Ona coraz więcej duszę opanowywała, owładnęła nią zupełnie i w niej, i przez nią Ona sama i myślała, i mówiła, i miłowała Boga i bliźnich, i - działała. Oto ideał: stać się Jej, Niepokalanej, Immaculatae - "I".

Kto tak coraz doskonalej staje się Jej, ten też coraz bardziej promieniuje na otoczenie i pobudza innych do poznawania Niepokalanej coraz doskonalszego, do umiłowania Jej coraz gorętszego, do zbliżenia się do Niej coraz większego i do oddania się Jej, aż do zupełnego stania się tak samo bezgranicznie - Jej. Taka dusza, własność Niepokalanej, zdobywa coraz więcej innych dusz dla Niej i to wszelkimi godziwymi środkami i staje się Niepokalanej, już nie tylko własnością, ale i Rycerzem, Rycerką, Miles - "M".

Oto znaczenie "M" i "I", czyli skrótu "MI".

Niechaj każde spojrzenie na okładkę "Rycerza Niepokalanej" nam o tym przypomni.

M[aksymilian] K[olbe]

[ 1 ] Zamieszczone w numerze grudniowym z 1936 r.

[ 2 ] Właściwie tytułu nie ma; na początku tekstu reprodukowano tylko odznakę Rycerstwa Niepokalanej z inicjałami MI (Militia Immaculatae) oraz sztandar stowarzyszenia z tymi samymi inicjałami, niesiony przez chorążego w towarzystwie grupy osób różnych stanów, oddających hołd Niepokalanej.