1114

[Ustawa dotyczące Niepokalanowa]

Oryg.: brak. - Odp.: ms powiel. "Z życia Niepokalanowa" 28 XI 1936

Niepokalanów, 21 XI 1936

Ustawa III

SEKRETARIAT DYREKCJI

1. Cel: Współdziałać z Dyrektorem względnie jego zastępcą w podnoszeniu wydajności jego pracy, przez wyręczanie go w niekierowniczych czynnościach i ułatwianie mu warunków pracy.

2. Sposoby:

1) Przygotowywanie do decyzji przez:

a) zbieranie opinii zainteresowanych i rzeczoznawców,

b) referowanie przygotow[anych] spraw.

2) Ogłoszenie decyzji.

3) Ewidencja i archiwizowanie decyzji Dyrekcji.

3. Podział Sekretariatu:

1) Sekretarz ogólny: Br. Kamil, zast[ępca] Br. Wawrzyniec, tel. 44.

2) Sekcja osobowa: Br. Bernard, Br. Teofil, Br. Onufry, Br. Benedykt, tel. 43.
Zakres pracy: Referowanie korespondencji przyjęciowej prywatny stosunek do władz i wojskowości (meldunki), projekty i ewidencja przydziałów w pracy i poza nią.

3) Sekcja organizacyjna: Br. Wawrzyniec.
Zakres pracy: Projektowanie i referowanie usprawnień.

4) Sekcja budowlana: Br. Błażej.
Zakres pracy: Projektowanie i referowanie planów i spraw budowlanych.

Wszystkie sprawy do Sekretariatu idą zasadniczo przez Dyrekcję.

br. Maksymilian M-a Kolbe
gwardian