1119a

[Wpis w księdze gości] [ 1 ]

Oryg.: rkps Archiwum Klasztoru Sióstr Ubogich św. Józefa w Rzymie. Druk.: "Scritti", 1354a.

[Roma, 2 lub 11 II 1937]

Amate l’Immacolata senza fare nessun limite, perché sempre sara meno di questo che si dice.

Fr. Massimiliano M. Kolbe

[Przekład polski]

Kochajcie Niepokalaną bez żadnej granicy, bo zawsze będzie mniej od tego, co się mówi.

br. Maksymilian M. Kolbe

[ 1 ] Jest to zdanie wpisane w księdze gości z okazji odwiedzin św. Maksymiliana w klasztorze Sióstr Ubogich św. Józefa, w Rzymie przy ul. Fienili 45. Przy wpisie brak daty, lecz według wspomnienia pewnej siostry było to w jakieś święto maryjne, a więc 2 II (święto Oczyszczenia NMP - według dawnej nazwy) lub 11 II (wspomnienie Objawienia Niepokalanej w Lourdes). Św. Maksymilian przebywał w Rzymie od 22 I do 12 II 1937.