1124d

[Dedykacja w książce]

Oryg.: brak. - Odp.: rkps AN. Po utracie we wrześniu 1939 r. książki: "Ku większej miłości Niepokalanej. Wiązanka pięknych myśli i praktyk ku czci Najświętszej Marji Panny, wyjętych z dzieł bł. Ludwika Grigniona, ks. Bernarda Welzela i ks. Józefa Schrijversa", Niepokalanów 1935, z dedykacją św. Maksymiliana, br. Maurycy Kowalewski odtworzył z pamięci tekst wpisu na innym egzemplarzu tejże książki, ofiarowanej mu 21 II 1940 z racji ślubów solemnych.
[Niepokalanów, 22 IX 1937]

Nie stawiaj granic w miłości ku Niepokalanej, bo nigdy nie ukochasz Jej tak, jak Boski nasz wzór Jezus Chrystus.

br. Maksymilian M-a Kolbe