1124c

[Dedykacja w książce]

Oryg.: rkps AN. Jedna karta jednostr. zapis. Jest to dedykacja br. Edmundowi Trzpilowi w książce "Ku większej miłości Niepokalanej. Wiązanka pięknych myśli i praktyk ku czci Najświętszej Marji Panny, wyjętych z dzieł bł. Ludwika Grigniona, ks. Bernarda Welzela i ks. Józefa Schrijversa", Niepokalanów 1935.
Niepokalanów, [5 IX] [ 1 ] 1937

Br. Edmundowi. Do świętości dochodzi się przez codzienne zapieranie się siebie.

Jeżeli trudno, zwracajmy się do Niepokalanej, a Ona nauczy, jak to czynić i doda sił do wykonania.

br. Maksymilian M-a Kolbe

[ 1 ] Br. Edmund Trzpil otrzymał wspomnianą książkę wraz z dedykacją w dniu złożenia ślubów wieczystych, tj. 5 IX 1937.