1131

Niepokalana

Oryg.: rkps AN. Jedna karta jednostr. zapis.
[Niepokalanów, przed styczniem 1938] [ 1 ]

Bóg zna siebie, miłuje i tak Ojciec rodzi Syna i Duch od Ojca i Syna pochodzi.

Bóg zna swe podobieństwa skończone w najrozmaitszych stopniach, miłuje je, a niektóre do bytu aż powołał i tak powstały stworzenia.

Bóg widzi najdoskonalsze ze stworzeń, Niepokalaną (łaski pełną), miłuje Ją i tak powstaje Bóg-Człowiek Jezus, Syn Boży i Syn człowieczy. I w Niej poczynają się wszystkie stopnie podobieństw synów Bożych i człowieczych, członki Jezusa.

[O. Maksymilian M-a Kolbe]

[ 1 ] Notatka wydaje się być szkicem do artykułu pt. Immaculata - zob. Pisma, 1136.