1132

[Niech się stanie]

Oryg.: rkps AN. Jedna karta jednostr. zapis.

[Niepokalanów, przed styczniem 1938] [ 1 ]

Rzekł Bóg: "Niech się stanie" [Rdz 1,3.6] i stało się stworzenie.

Rzekło stworzenie - Maryja: "Niech mi się stanie" [Łk 1,38] i stał się Bóg - w Niej.

I powtarzają stworzenia: "Niech się stanie". Wolę zgadzają z Wolą Niepokalanej. Akcja [i] reakcja miłosna [ 2 ]

Szkic

[ 1 ] Notatka wydaje się być szkicem do artykułu pt. Immaculata - zob. Pisma, 1136.

[ 2 ] Objaśnienie szkicu:

Objaśnienie szkicu