1138

Utworzenie Sekretariatu Propagandy

Oryg.: brak. - Odp.: ms powiel. EN 5 III 1938.
Niepokalanów, 20 II 1938

W związku z nakreślonym programem działalności "Milicji Niepokalanej" na pięć najbliższych lat oraz w ogóle zagadnień propagandy, powołuje się do życia Sekretariat Propagandy. Sekretariat Propagandy zostaje przyłączony do MIO [ 1 ].

br. Maksymilian M-a Kolbe
gwardian

[ 1 ] Sprawy ogólne, organizacyjne - zob. Pisma, 1117, przyp. 3.