1142

W jakim czasie i jak należy załatwiać sprawy w magazynach

Oryg.: brak. - Odp.: ms powiel. EN 2 IV 1938.

Niepokalanów, 1 IV 1938
w dzień Najświętszej Maryi Panny Łaskawej

Maryja!

Przepisy z dnia 1 maja 1937 r. "W jakim czasie i jak należy załatwiać sprawy w magazynach i niektórych działach" unieważnia się, a na ich miejsce od dnia 1 kwietnia 1938 r. obowiązują niżej podane przepisy:

Uwagi ogólne:

1. Każdy ma u siebie rzeczy konieczne do użytku - niepotrzebne należy odnieść do magazynu.

2. Między sobą bracia nie mogą bez uprzedniego pozwolenia magazynu nic wymieniać, pożyczyć, dawać (476 nr Konstyt[ucji]).

Magazyn ogólny:

3. Do magazynu ogólnego można zgłaszać się po różne rzeczy w godzinach od 8 do 11 rano, i od 14.00 do 18.00 po południu. W innych godzinach oraz w niedziele i święta magazyn jest nieczynny.

4. Po rzeczy prywatne zwyczajne najlepiej zgłaszać się osobiście, a na prywatne wyjątkowe dawać zapotrzebowania.

5. O rzeczy do wykonania pracy w dziale, które można otrzymać w magazynie, mają się starać Kierownicy lub Działowi, a nie poszczególni bracia.

Magazyn odzieżowy:

6. Magazyn odzieżowy załatwia wszelkie sprawy, tyczące się odzieży prócz obuwia i bielizny, które załatwia szewczarnia i bieliźniarnia. Po rzeczy odzieżowe należy zgłaszać się do magazynu, a nie do Ojców Prefektów, gdyż w razie wątpliwości magazyn sam skierowuje, gdzie potrzeba będzie wymagała.

7. Zgłaszać się można zaraz z rana po dzwonku do pracy do godz. 11; a po południu od godz. 14 do 17.30. Po tych godzinach magazyn załatwiać nie będzie.

8. Wszelkie sprawy normalne można załatwiać czy to osobiście w wyżej wspomnianych godzinach, czy też na karteczce w dowolnym czasie.

9. Reperacje pilne przynosić zawsze z rana, żeby krawczarnia mogła do wieczora zreperować.

10. Do innych poddziałów Działu Odzieżowego nie zgłaszać się z żadnymi sprawami, gdyż one nie mogą załatwić. Wyjątek stanowi szewczarnia i bieliźniarnia w sprawach normalnych.

11. Do szewczarni można zgłaszać się od godz. 14 do 16. Jeśli chodzi o zrobienie nowego obuwia lub bielizny itp. odnieść się do magazynu.

12. Bracia, którzy wyjeżdżają za furtę w jakiejś sprawie, a nie mają odpowiedniej odzieży - powinni w przeddzień powiadomić o tym magazyn celem przygotowania im takowej. Po powrocie rzeczy wypożyczone odnieść jak najprędzej do magazynu.

13. Nikt nie może zmieniać sobie habitu i paska świątecznego do pracy bez wiedzy magazynu.

14. W ciągu tygodnia bracia niech składają brudne rzeczy do skrzynek na to przeznaczonych w celi lub pralni, a nie rzucać gdziekolwiek.

15. Brudnych habitów, spodni, szelek, pasków i piusek niech bracia nie odnoszą do pralni, ale do magazynu.

16. Skarpetki, gdy się daje do pralni, trzeba wiązać każdą parę razem, gdyż przez to ułatwia się pracę trykociarni.

17. Bracia, którzy pracują poza Niepokalanowem w oddziałach "MD", z wszelkimi sprawami mogą się zgłaszać karteczkami, a magazyn postara się sam załatwić. W razie niemożności - da odpowiedź, kiedy będzie mógł załatwić.

18. W nagłych wypadkach - w miarę możności - magazyn obsługiwać będzie braci w każdym czasie.

Punkt ostatni przepisów z dnia 1 maja 1937 r. o załatwianiu spraw w administracji obowiązuje nadal.

br. Maksymilian M-a Kolbe
gwardian