1144

Zmartwychwstał Pan prawdziwie!

Oryg.: brak. - Odp.: ms powiel. EN 16 IV 1938.
[Niepokalanów, przed 16 IV 1938]

Wiosna. Wypuszczają listki, a obok figurki Niepokalanej brzoskwinia obsypana kwieciem.

Na tym tle słyszymy radosne śpiewy święta Zmartwychwstania, stanowiące wedle słów św. Pawła podwalinę naszej wiary w Pana Jezusa [por. 1 Kor 15,14-25].

Chrystus zmartwychwstał - powtarzają w tym dniu tysiączne usta.

"I my mamy zmartwychwstać" głosi nam wielkanocna pieśń, ale nie tylko po śmierci, lecz co rok Kościół św. wzywa do tego wiernych, nakazując spowiedź wielkanocną.

My zakonnicy tym bardziej zmartwychwstać mamy. Choćby kto miał nieszczęście duchowo umrzeć, choćby mu szatan mówił, że już nigdy z martwych nie powstanie, wystarczy szczere zwrócenie się do Pośredniczki łask wszelkich - Niepokalanej, by uzyskać nie tylko łaskę zmartwychwstania, ale także by osiągnąć wysoki, bardzo wysoki stopień świętości.

Im kto więcej do Niej się zbliży, ten tym obficiej zaczerpnie z łask poznania i ofiarnego ukochania Boga, który z miłości ku nam poszedł aż na krzyż.

br. Maksymilian M-a
gwardian.