1145

Regulamin braci w Niepokalanowie w okresie letnim

Oryg.: brak. - Odp.: ms powiel. EN 30 IV 1938.

Niepokalanów, 29 IV 1938, w dniu Matki Łaski Bożej

- w dnie powszednie -

(Okres letni będzie trwał od 1 maja do 31 października; okres zimowy - od 1 listopada do 30 kwietnia).
Godz[ina] 5.05- wstawanie
- * - 5.45- medytacja (dzwonek na medytację o godz. 5.35)
- * - 6.20- pacierze kanoniczne (do ewangelii)
- * - 6.30- Msza św., Komunia św., śniadanie i 10 minut po opuszczeniu refektarza dzwonek na pracę
- * - 11.53- pierwszy dzwonek na obiad
- * - 12.00- obiad, adoracja i rachunek sumienia, po czym czas wolny
- * - 13.30- dzwonek na konferencje względnie czytanie duchowne
- * - 14.00- praca
- * - 16.00- podwieczorek
- * - 18.30- pacierze kanoniczne
- * - 19.00- wieczerza
- * - 19.30- rozmyślanie
(W soboty i dnie przedświąteczne oraz przez m[iesią]c maj, czerwiec i październik zamiast rozmyślania wieczornego będzie nabożeństwo. Zaraz po nabożeństwie rachunek sumienia i pacierze wieczorne).
Godz[ina] 20.00- rekreacja wspólna (w refektarzu lub na dworze)
- * - 20.30- adoracja, rachunek sumienia i pacierze wieczorne
- * - 20.50- czas wolny w milczeniu ścisłym
- * - 22.00- spoczynek (pierwszy dzwonek 10 miutn przed [godz.] 22)

- w soboty -

Rano po jutrzni- godzinki
Godz[ina] 12.00- obiad, adoracja i rachunek sumienia
- * - 13.00- czas wolny
- * - 13.30- golenie się - czas wolny w milczeniu zwyczajnym
- * - 14.00- praca
- * - 15.00- spowiedź święta (dzwonek 15 minut przed [godz.] 15)
- * - 21.00- dzwonek na milczenie ewangeliczne
- * - 22.30- spoczynek (pierwszy dzwonek 10 minut przed 22.30)

- w niedziele i święta -

Godz[ina] 6.00- wstawanie
- * - 6.25- sygnaturka
- * - 6.30- rozmyślanie
- * - 7.00- Msza św. (podczas Mszy św. godzinki)
- * - 8.00- jutrznia i laudesy
- * - 8.15- śniadanie
- * - 9.15- dokończenie pacierzy kan[onicznych];
dalszy program do kolacji normalny
- * - 19.00- kolacja
- * - 19.20- rekreacja
- * - 20.30- adoracja, rachunek sumienia
(dalszy program jak w dzień powszedni).

br. Maksymilian M-a Kolbe
gwardian