1146

Dokąd zdążamy?

Oryg.: brak. - Odp.: ms powiel. EN 30 IV 1938.
[Niepokalanów, 30 IV 1938]

Do Boskiego Serca Jezusa przez Niepokalaną - to nasze hasło. Przez Niepokalaną - to nasz charakter istotny. Jako narzędzie w Jej ręce. I stąd, nie wystarczy nam starać się być coraz bardziej pod każdym względem Niepokalanej w jakichś określonych granicach, ale pragniemy aż tak promieniować Nią, by móc pociągnąć do Niej i dusze innych, owszem wszystkich, którzy są, będą i istnieć by mogli, bez granic, słowem - stawać się coraz więcej Jej, aż rycerzami, gotowymi poświęcić się dla Niej całkowicie, do ostatniej kropli krwi w zdobywaniu całego świata i każdej duszy w szczególności dla Niej i to jak najprędzej, jak najprędzej, jak najprędzej - MI.

I każdy z nas mówi: Ideał ten pragnę nasamprzód urzeczywistniać, realizować coraz bardziej, coraz szybciej w sobie samym. To ja mam się starać być coraz bardziej Niepokalanej, to ja właśnie mam tak coraz więcej Jej się oddawać, do Niej się upodabniać, Nią żyć, Nią promieniować, by otoczenie moje oświecać coraz jaśniej poznaniem Jej i coraz goręcej zagrzewać i zapalać miłością ku Niej, by i inni coraz więcej do mnie się upodabniali, jak ja do Niej, i tak przeze mnie więcej stawali się Jej, by promieniowali i oni coraz więcej, jak i ja i oświecali, i zapalali znowu coraz innych i innych. By coraz więcej cały świat i każda dusza stawały się Jej, jakoby Nią samą - MI-ja.

Jakich środków użyję? - Wszelkich byle godziwych. - Jednym z potężnych środków to zespolenie poszczególnych sił, poszczególnych dusz. Stąd "Milicji Niepokalanej" Stowarzyszenie.

Gdzie zespolenie sił, tam i głowa jedna konieczna; więc Centrala Niepokalanów.

I ta Centrala stara się dopomóc i niepokalanowianom w osiągnięciu celu MI (MIN), i Rodakom (MIP), i wszystkim innym przez MIM, czyli MI mundialis - światowa.

br. Maksymilian M-a
gwardian