1148

Władze Ojca Wikarego

Oryg.: ms AN. Jedna karta jednostr. zapis.
[Niepokalanów,] 27 X 1938


Maryja

Projekt

W myśl 690 numeru Konstytucji deleguję Ojcu Wikaremu następujące władze:

1. Bieżące sprawy w myśl przepisów wewnętrznych i zwyczajów.

2. Wyjatki z przepisów i zwyczajów w poszczególnych wypadkach w razie dostatecznej przyczyny.

3. Wszelkie zmiany czasowe do trzech miesięcy.

4. Przeniesienia w działach aspirantów i postulantów na stałe.

5. Przeniesienia w działach tego samego kierownictwa nowicjuszy i profesów symplicznych na stałe.

6. Przeniesienia w celach.

7. Wydatki zwyczajne do 1000 zł (jeden tysiąc złotych).

8. Wydatki nadzwyczajne do 100 zł (sto złotych).

9. Wyjście lub wyjazd za furtę z powrotem tego samego dnia.

W razie nieobecności O. Gwardiana zastępuje O. Wikary w myśl n[aszych] Konst[ytucji].

br. Maksymilian M-a Kolbe
gwardian