1157a

[Dedykacja w książce]

Oryg.: rkps AN. Jedna karta jednostr. zapis. Jest to dedykacja br. Gedeonowi Świerkowi w książce "Ku większej miłości Niepokalanej. Wiązanka pięknych myśli i praktyk ku czci Najświętszej Marji Panny, wyjętych z dzieł bł. Ludwika Grigniona, ks. Bernarda Welzela i ks. Józefa Schrijversa", Niepokalanów 1935.
Niepokalanów, 19 XII 1938

Nie ma prostszej i łatwiejszej drogi do uświęcenia duszy, jak dziecięca miłość do Niepokalanej.

Br. Maksymilian M-a Kolbe