1158

[Utworzenie dwóch nowych działów radiowych]

Oryg.: brak. - Druk.: ms powiel. EN 24 XII 1938, w rubryce: "Dział urzędowy".
[Niepokalanów, przed 24 XII 1938]

W związku z powstaniem w Niepokalanowie nadawczej radiostacji, zostały utworzone dwa nowe działy radiowe: dział radiowy techniczny i dział programowy.

Dział radiowy techniczny należy do kierownictwa reprodukcji (7). Skrót tego działu: 7 R.

Dział programowy radia w Niepokalanowie należy do kierownictwa produkcji (6) i ma skrót: 6 R.

Furta została przydzielona kierownictwa MIN. - 1. Obecnie skrót furty brzmi: 1 F.

Dla ogólnych potrzeb mieszkańców Niepokalanowa w sekretariacie kierownictwa MIN w niedziele i święta dyżuruje jeden z braci od godziny 8 do 12 i od 13 do 15.

O. Maksymilian M-a Kolbe
gwardian