1161

Przepisy dla korzystających z czasopism w Studium

Oryg.: ms AN. Jedna karta jednostr. zapis. - Odp.: ms powiel. EN 5 II 1939.
Niepokalanów, 1 I 1939

Maryja!

1. Z pism Studium mogą korzystać wszyscy potrzebujący.

2. Studium czynne jest w dni powszednie w godzinach pracy, a w niedzielę w godz[inach] od 10 do 12.

3. W Studium obowiązuje milczenie.

4. Przyszedłszy do Studium należy zgłosić się do br. sekretarza, poprosić o potrzebne czasopisma i zająć miejsce przy stole przez niego wyznaczonym. Po skończeniu zostawić uporządkowane pisma na stole.

5. Samemu nie można brać pism ze stołów i szaf lub też wkładać na miejsca.

6. Niedozwolone jest załamywanie czasopism, robienie w nich notatek, wycinków, lub zabieranie luźnych kartek dodatkowych.

7. Zasadniczo z czasopism można korzystać tylko w Studium. W wyjątkowych wypadkach wypożycza się czasopisma bieżące na przeciąg 24 godzin.

8. Nie można dawać wypożyczonych czasopism komuś innemu bez wiedzy Studium.

9. Nie wolno bez pozwolenia o. gwardiana wynosić (wywozić) wypożyczonych pism poza obręb Niepokalanowa.

br. Maksymilian M-a Kolbe