1162

Regulamin dla Braci oprowadzających gości po Niepokalanowie

Oryg.: brak. - Odp.: redakcja pierwsza: Niepokalanów 30 IV 1937. Ms powiel. AN. Jedna karta dwustr. zapis.; redakcja druga: Niepokalanów 1 II 1939. Kop. kalk. maszynopisu AN. Dwie karty jednostr. zapis. Poniżej tekst w redakcji drugiej, zmienionej i ulepszonej po dwuletniej praktyce.

Niepokalanów, 1 II 1939

Maryja!

1. Gdy jakiś gość pragnie zwiedzić Niepokalanów, wtedy brat furtian zawiadamia o tym o. gwardiana.

2. Jeśli kto z braci otrzyma polecenie wprost od o. gwardiana lub przez sekretariat oprowadzenia gościa, powinien zaraz zapytać się, czy danego gościa oprowadzić pobieżnie, ogólnie czy też szczegółowo.

3. Przed udaniem się do furty należy oglądnąć, czy habit ma się czysty (załatany może być), można też umyć ręce i twarz - jeśli zajdzie tego potrzeba.

4. Przychodząc do furty należy zgłosić się najpierw do brata furtiana i zapytać go jeszcze o potrzebne szczegóły.

5. Gdy brat furtian wpuszcza gościa do klasztoru, wówczas gość zwykle mówi "Pochwalony..." i czasem podaje rękę. Należy wtenczas odpowiedzieć, podać rękę (jeśli jest ksiądz, zwłaszcza starszy, ucałować rękę) i przedstawić się: br. NN...

6. Przy maszynach szczegółów nie wyjaśniać, zwłaszcza gdy się dokładnie nie wie. Przy oprowadzaniu szczegółowym w czasie pracy można poprosić brata pracującego, by szczegóły objaśnił.

7. Będąc w administracji można poprosić o pokazanie kont, nawet konto tego, kogo się oprowadza, jeśli jest prenumeratorem naszych pism i jeśli sobie tego życzy.

8. Gdy oprowadza się kogoś w niedzielę i przy objaśnianiu odkryje się maszynę, po skończeniu należy maszynę nakryć.

9. Podczas oprowadzania należy zachować się pokornie, układnie i grzecznie.

10. Rozmowę z rzeczy ziemskich kierować na rzeczy Boże i starać się mówić o naszej najtroskliwszej Opiekunce - Niepokalanej, ale roztropnie, by nie razić gościa.

11. Prowadzona rozmowa może być treściwa, tzn. nie rozwodzić się nad każdą rzeczą zbyt długo, lecz w krótkich i zwięzłych słowach sprawę omówić.

12. Wspomnieć też można o propagandzie "Rycerza" i o "Milicji Niepokalanej", a w razie życzenia wpisać do Milicji.

13. Nie zniecierpliwiać się gościem nudzącym i natrętnym, a także oprowadzanemu nie dać odczuć jakiegoś lekceważenia.

14. Podziwiającemu Niepokalanów przedstawić, że nie my tu robimy coś wielkiego, lecz Niepokalana przez nas nieudolnych, mogących tylko psuć Jej sprawy, swoje dzieło prowadzi, ale robić to oględnie.

15. Zasadniczo posiłków nie wydaje się. W razie potrzeby zwrócić się do sekretariatu dyrekcji.

16. We wszelkich trudnościach przy oprowadzaniu, jak: udzielenie posiłku itp. należy zwracać się do sekretariatu dyrekcji.

17. Na pytania w sprawach pieniężnych odpowiadać ogólnikowo: - przepraszam, ale tą sprawą zajmuje się właściwie kto inny, dlatego dokładnie nie mogę poinformować.

18. Przy pożegnaniu osobie inteligentnej można podać rękę. Księdza, zwłaszcza starszego, pocałować w rękę, innym powiedzieć tylko "Pochwalony..."

19. Po skończonym oprowadzaniu zawiadomić o tym sekretariat dyrekcji i udać się do pracy w swoim dziale.

20. Po oprowadzeniu szczegółowym przypomnieć furtianowi i poprosić gościa o wpisanie się przy furcie do książki pamiątkowej (jeśli jest gościem wyjątkowym).

I. Przy oprowadzaniu pobieżnym, po działach:

Kaplica
Introligatornia
Drukarnia płaska
Z ulicy: tartak, stolarnia
Stereotypia
Drukarnia miesięczników
Ekspedycja miesięczników
Adresowy miesięczników
Elektrownia

II. Przy oprowadzaniu ogólnym, po działach:

Kaplica
Introligatornia
Drukarnia płaska
Pralnia
Administracja
Stolarnia
Tartak
Kuźnia
Chemigrafia
Mechaniczny
Drukarnia miesięczników
Stereotypia
Zecernia
Ekspedycja miesięczników
Adresowy miesięczników
Drukarnia dziennika
Ekspedycja dziennika
Elektrownia

III. Przy oprowadzaniu szczegółowym trzymać się mniej więcej takiego porządku:

Kaplica (pomodlić się prywatnie)
Krawczarnia
Introligatornia
Drukarnia płaska
Pralnia
Administracja
Stolarnia
Tartak
Budowa
Znaczkarnia
Ekspedycja korespondencji
Mechaniczny
Kuźnia
Chemigrafia
Redakcja - dalekopis
Kaplica braci i refektarz (jeżeli tam braci nie ma)
Drukarnia miesięczników
Stereotypia
Zecernia
Ekspedycja miesięczników
Adresowy miesięczników
Drukarnia dziennika
Ekspedycja dziennika
Adresowy dziennika
Straż
Elektrownia

br. Maksymilian Maria Kolbe
gwardian