1168

Kim Niepokalana? [ 2 ]

Oryg.: rkps AN. Jedna karta dwustr. zapis.

[Niepokalanów, przed majem 1939] [ 1 ]

- Matka Boża

- Niepokalanie Poczęta (Poczęcie)

- Pośredniczka Łask (z litanii, z godzinek)

- Wniebowzięta

- Wszystkie doskonałości razem [ 3 ] [wzięte] tylko skończone

- (Nadczłowiek)

- Gratia et creatio

Omnis actio propter reactionem

Reactio Fructus actionis

Deus Pater: Principium primum et Finis ultimus

Immaculata: Gratia plena; nihil deest gratiae

Gratia eadem via a Patre per Filium (Christum, "Ego mittam") per Spiritum S[anctum] (Immaculatam)

Reactio inversa a creatura per Immaculatam (Spiritum S[anctum]) et Christum (Verbum) ad Patrem

Actio ac reactio = amor = gratiae, bona opera

Immaculata okrętem przez nieskończoność

Omni momento (potius semper) Pater generat Filium sine Matre (Mater supponit imperfectionem fructus) et ex Patre

left brace

per Filium
et [ex] Filio

procedit Spiritus S[anctus] = vita Divina, exemplar omnis actionis maxime vitalis

Fructus Amoris Dei erga Beatam Virginem est Iesus Christus

Fructus Amoris Dei erga Beatam Virginem est omnis homo-Deus7

[ 1 ] Są to notatki z przemyśleń do planowanej książki - zob. Pisma, 1169. Trudno zresztą z całą pewnością ustalić datę pozycji.

[ 2 ] Z nie wykończonego szkicu wyjęto kilka zdań o pełniejszej konstrukcji. Sformułowania łacińskie pozostawiono nie przetłumaczone, ponieważ ich siła leży w oryginalnej - łacińskiej terminologii, której nie da się należycie przetłumaczyć. Pominięto wykres graficzny (szkic), próbujący przedstawić prawo akcji i reakcji w obrębie Trójcy Przenajświętszej i Jej relację do stworzenia.

[ 3 ] W oryginale wyraz podkreślony dwukrotnie.