1167

[Niepokalana za ziemskiego życia]

Oryg.: ms AN. Jedna karta jednostr. zapis.
[Niepokalanów, przed majem 1939] [ 1 ]

Niewiele mamy pisanych dokumentów z Jej życia na ziemi. Jan św. nazajutrz po przyłączeniu się do Jezusa spotyka Maryję na godach weselnych w Kanie Galilejskiej i tak opisuje Jej wstawienie się za nowożeńcami u Jezusa: "Dnia trzeciego..." (J 2,1-6). On też, jedyny z Apostołów, stał pod krzyżem, obok Matki Bożej i opisuje tę chwilę: "A stały obok krzyża..." (J 19,25-27).

Czego dowiedział się od Niej w długich jeszcze latach Jej zamieszkiwania w jego domu, o tym nie wiemy. Słusznie jednak możemy przypuszczać, że wiele szczegółów z życia i Pana Jezusa, i Matki Najświętszej święty Jan mógł dowiedzieć się z ust samej Najśw[iętszej] Panienki i od niego inni Apostołowie, wierni i ewangeliści.

[O. Maksymilian M-a Kolbe]

[ 1 ] Prawdopodobnie myśl do artykułu pt. Niepokalana za ziemskiego życia - zob. Pisma, 1177.