1210

Tajemnice różańca

Oryg.: rkps AN. Jedna karta jednostr. zapis.
[Niepokalanów, styczeń 1940] [ 1 ]

Maryja

W Lourdes Niepokalana przesuwa paciorki różańca i zachęca tym Bernadetkę do odmawiania go razem z Nią.

Głęboka to nauka, jak mamy zgłębiać tajemnice Jezusowe od zstąpienia na świat aż do ukoronowania na Królowę nieba Tej, co Matką Mu była. Oto jeżeli pragniemy wznieść się aż do Jej poznania i pokochania Jezusa, musimy, szepcząc "Zdrowaś Maryjo" i powtarzając wciąż "Zdrowaś Maryjo", tajemnice te w zjednoczeniu z Nią rozpamiętywać.


Za grzeszników

Też Niepokalana polecała w Lourdes modlitwę za grzeszników. I MI to wykonuje powtarzając setkami tysięcy ust i serc codziennie: "O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za masonami i poleconymi Tobie". - A akt ten to z Jej ust wyjęty i rozciągniony na każdą duszę.


Zakon pokuty

Pokuty, pokuty, pokuty powtarzała Niepokalana do Bernadety. A czyż to nie cel naszego Zakonu? Zakonu pokutników? Czy nie nam przede wszystkim przystoi podjąć to wołanie Niepokalanej i roznieść po wszystkiej ziemi i to po wszystkie czasy. - Tylko nie zapomnijmy zaznaczać, że to Jej wołanie.

[O. Maksymilian M-a Kolbe]

[ 1 ] Według noty archiwalnej.