1215

Od Wydawnictwa

Oryg.: brak. - Druk.: RN 19/20 (1940/1941), okładka numeru okupacyjnego grudzień/styczeń 1940/1941, dokończenie na s. 24.
[Niepokalanów, przed 8 XII 1940] [ 1 ]

W dzień święta Niepokalanego Poczęcia odprawi się - jak dorocznie - w Niepokalanowie Msza św. za wszystkich Dobrodziejów Niepokalanowa.

Obecny numer "Rycerza Niepokalanej" zmierza do tegoż ideału co i w latach ubiegłych: - jeszcze nie wszyscy Niepokalaną znają, jeszcze nie wszyscy dość Ją kochają, nie wszyscy darzą miłością taką, na jaką Ona zasługuje; a nawet znajdują się na kuli ziemskiej jeszcze dusze, które nic o Niej nie wiedzą lub poprzez przesądy i uprzedzenia uwarzają Jej miłość za przesadną. Zdobyć dla Niej serca wszystkich i każdego z osobna i tak dopomóc im do nawrócenia i uświęcenia duszy, przyczynić się do tego, by ta Królowa nieba coraz doskonalej stawała się także Królową i ziemi, uznaną i kochaną przez każde serce - oto cel "Rycerza Niepokalanej".

"Rycerza" może otrzymywać każdy, bez względu na stan materialny, wysyłamy go bowiem - jak i przedtem - każdemu, kto sobie tego życzy, bez względu na to, czy i ile w zamian ofiarować może. Jako norma posłuży 1,50 zł rocznie. Kto prześle więcej, ten przyczyni się do jeszcze większego rozpowszechnienia sprawy Niepokalanej w duszach po świecie.

Ofiary przyjmujemy, bo ani stałych dochodów, ani jakichkolwiek kapitałów nie mamy i mieć nie chcemy. Sami ofiarowaliśmy dla Niej już wszystko i samych siebie, a całą naszą działalność zdobycia całego świata dla Niepokalanej opieramy jedynie na Opatrzności Bożej.

Ofiary najłatwiej można przekazać na nasze obecne konto pocztowe czekiem Warszawa Nr 2.059. W razie braku czeku od nas, można otrzymać czek czysty w każdym urzędzie pocztowym, a urzędnik wyjaśni, jak go wypełniać. Adres ten sam, co poprzednio: Administracja "Rycerza Niepokalanej", OO. Franciszkanie, Niepokalanów, p[oczta] Teresin k[oło] Sochaczewa.

[O. Maksymilian M-a Kolbe]

[ 1 ] Wskazuje na to data ukazania się numeru pisma i analiza jego treści.