125

Do o. Alfonsa Kolbego

Oryg.: rkps AN. Dwie karty dwustr. zapis.

Zakopane, 20 I 1927 [ 1 ]

P[ochwalony] J[ezus] Ch[rystus]

Drogi Bracie!

Z chwilą kiedy N[ajprzewielebniejszy] O. Prowincjał [ 2 ] napisał mi, żebym się nie zajmował żadnymi sprawami i Niepokalana życzy sobie, bym się nie zajmował, więc gdybym na własną rękę do tego się zabrał, na pewno tylko bym Niepokalanej bruździł. A przecież Ona tu sama rządzi.

Jeżeli chcesz wiedzieć zdanie N. O. Prowincjała o Nieszawie, to Ci podaję z listu, o którym pisałem: "Zresztą - pisze N. O. Prowincjał - czyż naprawdę konwent nieszawski ma być zdrowszy niż grodzieński, który stoi na górze od zachodu, mając z jednej strony niedaleko lasy, a z drugiej Niemen? Uwolniony od zajęć na jakiś czas mógłby sobie odpocząć i leczyć się. Lecz, jeśli Ojciec koniecznie chce, to niechże jedzie i do Nieszawy". Otóż ja koniecznie nie chciałem tego.

Tu w kuracji uważają lekarze, by chory przybył dużo na wadze, utył [ 3 ], bo innego na razie lekarstwa na gruźlicę nie ma, więc każą dużo, często i smacznie jadać, unikać umęczenia fizycznego i umysłowego i strapień, w czas pójść spać, a za to późno wstawać, spać przy oknie uchylonym, starać się przez cały dzień być na wolnym powietrzu, by dużo świeżego [ 4 ] powietrza wchłaniać, unikać ruchów ramion, zwłaszcza gwałtowniejszych. Jak powie św. Teresie od Dziec. Jezus, to Ona mu [ 5 ] już dopomoże, bo i cuda się dzieją.

Zł 200 doszło. Intencje do św. Antoniego dałem o. Szymonowi [ 6 ], któremu zabrakło pieniędzy na powrót z pogrzebu ojca, a ja tu mam tylko ołtarz Prz[enajświętszego] Serca Pana Jezusa i Matki Bożej. Resztę intencji jak najprędzej odprawię.

W marcu będzie dużo jaj, a członkinie Milicji [ 7 ] może trochę darmo a trochę po niższej cenie dadzą dla Wydawnictwa. Br. Albertowi znoszono dosyć. A choćby i kurki taniej Wydawnictwu dawali.

Powtarzam, że nie chcę w niczym sam wpływać [ 8 ], bo Niepokalana sobie tego nie życzy.

Niech Niepokalana sama pokieruje każdą myślą, słowem i czynem, byś był narzędziem w Jej ręku. bardzo a bardzo użytecznym. - Za Ciebie, Wydawnictwo i braci często się modlę: we Mszy św. polecam.

Powiedz o. Fordonowi [ 9 ], że go proszę, by będąc w niebie pamiętał o Wydawnictwie, Milicji w ogóle, o braciach, o kłopotach Wydawnictwa, br. Ewaryście i jego sprawie, no... i o mnie też.

I serdeczne dlań pozdrowienia.

Twój

br. Maksymilian M-a Kolbe

PS - Wiadomości przyjmuję nadal z Wydawnictwa, bo to nie jest jeszcze zajmowaniem się sprawami.

Maksymilian

PS - 5 kalendarzy otrzymałem, ale ściennych w nich nie ma. Może przez pomyłkę?

[Adres na kopercie] Przewielebny O. Redaktor | O. Alfons M-a Kolbe | OO. Franciszkanie | Grodno

[Stempel pocztowy] Zakopane 20 I [...] [ 10 ]

[Nadawca] O. Maksymilian M-a Kolbe | S[iostry] Sercanki | Zakopane (Łukaszówki)

[ 1 ] W oryginale mylnie: 1926. Zob. Dzienniczek mszalny, 94 i 107.

[ 2 ] O. Peregryn Haczela.

[ 3 ] W oryginale wyraz podkreślony trzykrotnie.

[ 4 ] Wyraz podkreślony dwukrotnie.

[ 5 ] Tj. br. Ewarystowi Biegasowi.

[ 6 ] O. Szymonowi Łasiowi.

[ 7 ] Akt kanonicznej erekcji MI w Grodnie przy kościele OO. Franciszkanów został ogłoszony publicznie 8 XII 1924 - zob. RN 4 (1925) 23.

[ 8 ] Wyraz podkreślony dwukrotnie.

[ 9 ] O. Melchiorowi Fordonowi.

[ 10 ] Reszta nieczytelna.