129

Do o. Alfonsa Kolbego

Oryg.: ms AN. Jedna karta jednostr. zapis.

Zakopane, 9 [II] [ 1 ] 1927

Telegram

Wyślę do Lwowa wprost. Nie czekajcie.

Maksymilian

[Adres] Alfons | Franciszkanie | Grodno

[ 1 ] Na telegramie nie podano miesiąca. Był to z całą pewnością luty, jak wynika z listu św. Maksymiliana z 13 II 1927 - zob. Pisma, 131.