130

Do Marii Kolbe

Oryg.: rkps AN. Jedna karta jednostr. zapis.

Zakopane. 13 II 1927 [ 1 ]

P[ochwalony] J[ezus] Ch[rystus]

Najdroższa Mamo!

List z 5 zł: otrzymałem i Mszę św. odprawiłem 8 bm. Co dzień też i we Mszy św. i poza w modlitwie polecam Franusia Niepokalanej i mam nadzieja, że Ona nie może [ 2 ] dać mu zginąć.

Przyjeżdżam - w tym liście na fotografii na razie. Do spisu [ 3 ] jej żądali, więc musiałem dać robić. Przed światami może cały pojadę.

Z prośbą o modlitwę

zawsze wdzięczny syn

O. Maksymilian M-a Kolbe

[ 1 ] W oryginale mylnie: 1926. Zob. Dzienniczek mszalny, 95 i 108.

[ 2 ] W oryginale wyrazy podkreślone dwukrotnie.

[ 3 ] Por. Pisma, 128.