13

Do Marii Kolbe

Oryg.: rkps AN. Dwie karty dwustr. zapis.
Rzym, 1 VII 1914

N[iech] b[ędzie] p[ochwalony] J[ezus] Ch[rystus]!

Najdroższa Mamo!

Przepraszam, że nie zaraz odpisałem na list, ale skłoniło mnie do tego to, że za miesiąc od otrzymania listu miałem składać egzamin, chciałem więc od razu i o egzaminie napisać. Złożyłem go 24-tego miesiąca [ 1 ] i Panu Bogu i Niepokalanie Poczętej dzięki, wypadł dla mnie dobrze, choć materiału do obrobienia było prawie dwa razy tyle, co roku zeszłego. Teraz więc mam już wakacje; a z końcem lipca pojadę z częścią kolegialistów do Zagarolo (jak w roku zeszłym). Z częścią, bo druga część zostaje w Rzymie, a kilku słabszych na zdrowiu pojedzie do Ravello, konwentu położonego nad morzem.

Co do ślubów, to je złożę po przyjeździe O. Wikarego Generalnego [ 2 ] i O. Socjusza (naszego eks-prowincjała galicyjskiego) [ 3 ] z Ameryki, gdzie udali się obydwaj na wizytację prowincji amerykańskich: polskiej i niemieckiej [ 4 ].

W końcu tego roku szkolnego Ojciec święty [ 5 ] wyraził listownie swoje zadowolenie z alumnów uniwersytetu "Gregorianum" i na dowód tego dał trzy medale złote dla tych doktorów, którzy najlepiej złożą doktorat. List ten przeczytał nam O. Rektor uniwersytetu [ 6 ] na podwórcu uniwersyteckim. Na dowód wdzięczności zaś grzmot oklasków rozległ się po przeczytaniu listu, a po południu nie było wykładów.

A co ważniejsza: O[jciec] święty nakazał teraz wszystkim, którzy otrzymują jakikolwiek stopień akademicki, złożyć przysięgę przeciw modernizmowi [ 7 ] toteż i ja w tym samym dniu, w którym składałem egzamin, złożyłem także wraz z innymi tę przysięgę w kościele św. Ignacego. Przedtem przysięga ta tyczyła tylko tych, co otrzymywali doktorat; teraz zaś została rozszerzona na wszystkie stopnie akademickie.

Przedwczoraj byłem na audiencji u O[jca] świętego. Audiencja odbyła się na podwórcu św. Damazego, gdzie zebrało się około 10 000 ludzi. O takiej liczbie wnosiliśmy z tego, że jeden z nas miał numer biletu dziewięć tysięcy dziewięćset i jeszcze coś więcej. Jeszcze przed ukazaniem się O[jca] św. grała na podwórcu muzyka papieska.

Następnie po hejnale przegranym na trąbkach ukazał się na balkonie O[jciec] święty, udzielił nam wszystkim błogosławieństwa i wśród tysiącznych oklasków znikł w drzwiach balkonu.

Z prośbą o modlitwę

zawsze wdzięczny syn

br. Maksymilian

[PS] Józio mi pisał, że idzie na nowicjat [ 8 ], a nauka idzie mu bardzo dobrze.

[Adres nadawcy] Zagarolo | Santa Maria | (Roma) | Italia

[ 1 ] Czerwca 1914 r.

[ 2 ] O. Domenico M. Tavaniego.

[ 3 ] O. Peregryna Haczeli.

[ 4 ] Prowincja niemiecka Niepokalanego Poczucia NMP OO. Franciszkanów w USA została założona w 1872 r. z poprzedniej Misji (1852) i Komisariatu Greneralnego (1858), a polska prowincja św. Antoniego Padewskiego w USA została wydzielona w 1905 r. z prowincji Niepokalanego Poczęcia NMP. Pierwsza kapituła prowincjalna odbyła się w 1906 r. Druga polska prowincja w USA pw. św. Bonawentury powstała w 1939 r. z podziału prowincji św. Antoniego.

[ 5 ] Św. Pius X.

[ 6 ] O. Luigi Caterini TJ.

[ 7 ] Modernizm jest to kierunek filozoficzno-teologlczny, rozpowszechniony przy końcu XIX i na początku XX w., głoszący agnostycyzm, symbolizm, immanentyzm, sprowadzanie wiary do uczucia, przyznawanie dogmatom katolickim tylko względnej prawdziwości, zaprzeczanie Bóstwa Jezusa Chrystusa. Papież św. Pius X potępił błędy modernistyczne w 1907 r. (encyklika Pascendi) i nakazał w 1910 r. składanie przysięgi antymodernistycznej.

[ 8 ] Józef Kolbe, w zakonie o. Alfons, po skończeniu gimnazjum we Lwowie, wstąpił tamże do nowicjatu OO. Franciszkanów 14 IX 1915.