14

Do Marii Kolbe

Oryg.: rkps AN. Kartka poczt. dwustr. zapis. z ilustr. i nadr.: Roma - Basilica di Sancta Croce in Gerusalemme.
Rzym, 24 XII [1914] [ 1 ]

N[iech] b[ędzie] p[ochwalony] J[ezus] Ch[rystus]!

Najdroższa Mamo!

Nie napisałem wcześniej, bo aż do wczoraj mieliśmy szkołę; a i teraz posyłam tylko kartkę, żeby pewniej doszła.

Od ostatniego listu przed wakacjami żadnej wiadomości od Mamy nie otrzymałem, bo też teraz wiele szczególnie listów ginie. Od Taty zaś już gdzieś od roku nie dostałem listu. Co się tam dzieje z Tatą i z Józiem? Jaki adres do brata Waleriana?

Trudno życzyć "Wesołych" Świąt w tym roku; ale przynajmniej oby Dzieciątko Jezus przyniosło pokój naszej biednej Ojczyźnie i całej Europie.

Z prośbą o modlitwę

br. Maksymilian

[PS] Po wakacjach Bogu dzięki i cześć Niepokalanej złożyłem śluby solemne i otrzymałem święcenia mniejsze [ 2 ].

[Adres] Szanowna Pani | Marianna Kolbe | ul. Smoleńsk nr 2 | w Krakowie | Austria - Galicja

[Stempel pocztowy] Roma Ferrovia 25 XII 1914

[Stempel cenzora] Zensuriert Hauptpostamt

[ 1 ] Rok stempla pocztowego

[ 2 ] Św. Maksymilian otrzymał tonsurę 28 X 1914 z rąk kard. wikariusza Rzymu Basilio Pompilja w Collegio Pio Latino-Americano. Profesję solemną złożył na ręce o. Domenico M. Tavaniego, wikariusza generalnego zakonu, w uroczystość Wszystkich Świętych 1914 r., przybierając sobie imię "Maria". Tegoż dnia otrzymał dwa pierwsze święcenia mniejsze z rąk kard. Basilio Pompilja w Collegio Angelico. Dwa ostatnie święcenia mniejsze otrzymał Święty z rąk kard. Basilio Pompilja w kaplicy Seminarium Laterańskiego 29 XI 1914.