156

Do kandydata na brata zakonnego o nie ustalonym nazwisku

Oryg.: rkps AN. Jedna karta jednostr. zapis. List na blankiecie z nadr.: Wydawnictwo | "Rycerz Niepokalanej" | OO. Franciszkanie | Niepokalanów, p[oczta] Teresin k[oło] Soch[aczewa] | Nr konta PKO 150.283.
Niepokalanów, 11 V 1928

Mój Drogi!

W odpowiedzi na podanie z dnia 6 V br. niniejszym donoszę, że jesteś przyjęty do klasztoru w Niepokalanowie. Przyjechać możesz zaraz [ 1 ]. Ostatnia stacja Szymanów w połowie drogi koleją pomiędzy Warszawą a Łowiczem. Ze sobą weź (o ile możesz) kilka (ze 6) par bielizny, ubranie na co dzień i na święta, obuwie na zmianę i pościel.

To wszystko, o ile możesz, bo przede wszystkim chodzi o chęć oddania się całkowitego P[anu] Bogu i Niepokalanej.

Polecam Niepokalanej

O. Maksymilian M-a Kolbe

[ 1 ] Zob. Pisma, 145, przyp. 1.