155

Do kandydata na brata zakonnego o nie ustalonym nazwisku

Oryg.: rkps AN. Jedna karta jednostr. zapis. List na blankiecie z nadr.: Wydawnictwo | "Rycerz Niepokalanej" | OO. Franciszkanie | Niepokalanów, p[oczta] Teresin k[oło] Soch[aczewa] | Nr konta PKO 150.283.
Niepokalanów, 8 V 1928

Drogi Bracie!

Niniejszym zwracam książeczkę wojskową nie zamieszczoną uprzednio przez pomyłkę.

Co do opóźnienia w przyjeździe dla pozałatwiania spraw, nie można go wziąć za złe; tylko opóźnienia bez dostatecznej przyczyny uważamy za ociąganie się w poświęceniu się służbie Bożej i wobec ograniczonej liczby miejsc dajemy miejsce innym zgłaszającym się.

Polecam Niepokalanej

O. Maksymilian M-a Kolbe