157

Do proboszcza o nieustalonym nazwisku

Oryg.: rkps AN. Jedna karta dwustr. zapis. List na blankiecie z nadr.: Wydawnictwo | "Rycerza Niepokalanej" | OO. Franciszkanie | Niepokalanów, p[oczta] Teresin k[oło] Soch[aczewa] | Nr konta PKO 150.283.
Niepokalanów, 30 V 1928

Przewielebny Księże Proboszczu!

Kartkę Ks. Proboszcza z dnia 21 V w sprawie przyjęcia do Zakonu 16-letniego chłopca [ 1 ] N[ajprzewielebniejszy] O. Prowincjał [ 2 ] skierował do Niepokalanowa, gdzie przyjmuje się wyłącznie na braci zakonnych (nie [na] księży) [ 3 ]. - Poproszę więc o łaskawe nadesłanie przepisanych ustawami i zwyczajem papierów tj.: 1) świadectwa metrycznego, 2) świadectwa moralności (od Ks. Proboszcza) i 3) świadectwa lekarskiego. W tym wypadku szczególnie o to ostatnie chodzi. Po otrzymaniu zwłaszcza tego ostatniego papieru będzie on mógł być przyjęty, o ile posiada zupełne zdrowie.

Z uszanowaniem

O. Maksymilian M-a Kolbe
przełożony klasztoru

[ 1 ] W tym czasie przyjęto wielu młodzieńców, urodzonych w 1912 r., więc nie da się ustalić, o kogo chodzi.

[ 2 ] O. Kornel Czupryk.

[ 3 ] Małe Seminarium Misyjne w Niepokalanowie, przyjmujące kandydatów na kapłanów-franciszkanów, zostało założone dopiero w 1929 r. - zob. J. Poźniak, Małe Seminarium Misyjne w Niepokalanowie, "Lignum Vitae" 3 (2002) 181; R. A. Soczewka OFMConv, O. Alfons Kolbe, organizator Małego Seminarium Misyjnego (MSM) w Niepokalanowie w świetle pamiętnika i nieznanej korespondencji, "Lignum Vitae" 3 (2002) 162-163.