157c

Do Kurii Metropolitalnej w Warszawie

Oryg.: brak. - Odp.: rkps AN. Zob. o. Alfons Kolbe, "Notatki" [pamiętnik], z. V, 69.
Niepokalanów, 8 VI 1928

Do
Prześwietnej Kurii Metropolitalnej
w Warszawie

Niżej podpisany gwardian OO. Franciszkanów w Niepokalanowie i naczelny redaktor "Rycerza Niepokalanej" uprasza najpokorniej Prześwietną Kurię Metropolitalną o łaskawe pozwolenie na czytanie i przechowywanie książek przez kogokolwiek zakazanychw myśl kan. 1403 § 1 - tak dla siebie, jak i dla współpracownika swego o. Alfonsa Kolbe. Celem tej prośby jest: możliwość pracy w Wydawnictwie "Rycerza Niepokalanej"

O. Maksymilian M-a Kolbe