16

Do Marii Kolbe

Oryg.: rkps AN. Kartka poczt. jednostr. zapis. z ilustr. i nadr.: Roma - Vaticano - Stanze di Raffaello Sanzio - L’incoronazione di Carlo Magno.
Rzym, 17 II 1915

N[iech] b[ędzie] p[ochwalony] J[ezus] Ch[rystus]

Najdroższa Mamo!

Tu w Rzymie (jak zresztą na całym świecie; odbywały się nabożeństwa o pokój. W bazylice św. Piotra odbyło się nabożeństwo pod przewodnictwem samego Ojca świętego [ 1 ]. I ja miałem szczęście w nim uczestniczyć [ 2 ].

W ostatnich dniach zdarzył się tu dość przykry wypadek: Tyber wylał w okolicach Rzymu i zrobił wielkie szkody, nawet w Rzymie niektóre ulice były zalane.

Ale spieszę, aby Mamie napisać to, dlaczego głównie tę kartkę piszę: Bogu dzięki i cześć Niepokalanej, Józiu żyje i spokojnie przebywa w klasztorze. Tego dowiedziałem się od O. Socjusza [ 3 ], któremu to napisał sam gwardian konwentu [ 4 ].

Z prośbą o modlitwę i wierność łasce Bożej

zawsze kochający syn

br. Maksymilian

[Adres] Wielmożna Pani | Marianna Kolbe | ul. Smoleńsk nr 2 | w Krakowie | Austria - Galicja

[Stempel pocztowy] Roma Ferrovia 18 II 1915

[Stempel cenzora] Zens[...] Haupt[...] [ 5 ]

[ 1 ] Papieża Benedykta XV.

[ 2 ] Nabożeństwa o pokój odbywały się z racji szalejącej w latach 1914-1918 I wojny światowej.

[ 3 ] O. Peregryna Haczeli.

[ 4 ] O. Paweł Pelczar, gwardian we Lwowie.

[ 5 ] Reszta stempla cenzora odbita na znaczku, który został odklejony.