15

Do Marii Kolbe

Oryg.: rkps AN. Kartka poczt. jednostr. zapis. z ilustr. i nadr.: Roma - Vaticano - Stanze di Raffaello Sanzio - Giustificazione e Giuramento di S. Leone III.
Rzym, 1 I 1915

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Najdroższa Mamo!

Kartkę od Mamy otrzymałem dzisiaj i według życzenia Mamy zaraz odpisuję. Napisałem do Mamy kartkę z powinszowaniem na święta i trochę wiadomości. Nie wiem, czy Mama ją otrzyma. Dlatego teraz życzę błogosławieństwa jak najobfitszego od Dzieciątka Jezus i donoszę, że dzięki P[anu] B[ogu] i N[ajświętszej] P[annie] złożyłem śluby solemne i otrzymałem 4 święcenia mniejsze z tonsurą. Na ślubach przybrałem jeszcze imię "Maria" [ 1 ]. Wiem o br. Walerianie i prosiłbym o adres do niego [ 2 ]. Co się dzieje z Tatą i Józiem - bo już dość długo mi nie pisali.

Z prośbą o modlitwę (bo tego mi bardzo trzeba, aby odpowiedzieć godnie powołaniu).

Zawsze kochający syn

br. Maksymilian M-a Kolbe

[Dopisek] Niech Mama adresuje raczej Roma Italia, a nie Rzym, Włochy, bo na poczcie tak poprawili.

[Adres] Szanowna Pani | Marianna Kolbe | ul. Smoleńsk nr 2 | w Krakowie | Austria - Galicja

[Stempel pocztowy] Roma Ferrovia 25 XII 1914

[Stempel cenzora] Zensuriert Hauptpostamt

[ 1 ] Zob. przyp. 2 poprzedniego listu.

[ 2 ] Br. Walerian Kolbe (Franciszek) wkrótce po wybuchu I wojny światowej wystąpił z zakonu i zaciągnął się do Legionów, aby walczyć o wolność Ojczyzny.