160

Do o. Kornela Czupryka

Oryg.: rkps AN. Jedna karta jednostr. zapis. List na blankiecie z nadr.: Wydawnictwo | "Rycerz Niepokalanej" | OO. Franciszkanie | Niepokalanów, p[oczta] Teresin k[oło] Soch[aczewa] | Nr konta PKO 150.283.
Niepokalanów, [przed 22 IX 1928] [ 1 ]

[...] [ 2 ] częli rekolekcje. To już chyba rozpoczęcie nowicjatu trzeba będzie o jeden dzień odroczyć? (Choć to "non videtur de validitate" [ 3 ], tak, że może i po rozpoczęciu nowicjatu można by rekolekcje wykończyć).

Przed napisaniem sprawozdania urządziłem "scrutinium" [ 4 ], by czasem moje zdanie nie było stronnicze.

Czy na św. O. Franciszka mogliby otrzymać habit aspiranci: 1) Sygnowski Wacław, wstąpił 16 VI; 2) Kurpias Lucjan wst[ąpił] 20 VI; 3) Kuźba Stefan, wst[ąpił] 2 VII i 4) Piasecki Bolesław wst[ąpił] 2 VII?

Z prośbą o serafickie błogosławieństwo

br. Maksymilian M-a Kolbe

PS – Myślę: kiedy to w "Ruchu" na dworcach książki MI wyprą pornografię?

[ 1 ] Odpowiedź na list nosi datę 22 IX 1928; zatem sam list był pisany przed tą datą.

[ 2 ] Brak początku listu. Ta część listu, którą posiada AN, zachowała się dzięki szczęśliwej okoliczności, że na odwrocie o. prowincjał udzielił odpowiedzi, która pozwala domyślać się, co było tematem zaginionej części listu. Brzmi ona:

"Kochany Ojcze!

Świadectwo Kierzkowskiego odsyłam. Załączam także dwa listy do załatwienia. - Wypisanym aspirantom można dać habit. 4 X br. przed rozpoczęciem nowicjatu 8 pełnych dni rekolekcji. Jeżeli coś uzbieracie grosza, przyślijcie alum[natyk] warszaw[ski], ponieważ w pierwszych miesiącach szkol[nych] wielkie mam wydatki. Int[encje] mszal[ne] otrzymałem.

Całuję Was serd[ecznie] i ściskam

fr. Cornelius

Lwów 22 IX 1928".

Na odpowiedzi o. Kornela znajduje się nota odręczna św. Maksymiliana: "Odp. 5 X 28. M."

[ 3 ] Nie wydaje się konieczne do ważności.

[ 4 ] Zebranie opinii wśród członków klasztoru o kandydacie do nowicjatu.