161

List okólny do gwardianów franciszkańskich w Polsce

Oryg.: brak. - Odp.: ms AN.

Niepokalanów, 1 X 1928

Przewielebny Ojcze Gwardianie,

Otrzymałem z Prokury Generalnej Misji z Rzynu wraz z drukiem w sprawie kwesty na misje w dzień 4 października list następujący:

Carissime Pater!

Iam missae sunt istae epistolae ad tuum P. Provincialem ut eas dirigat ad omnes conentus Provinciae.

Mitto etiam tibi ut et tu adlabores pro hac re, quae tibi maxime pertinet uti Delegato provinciali. Faveas soribere tuis Delegatis Localibus ut valde adlaborant pro felici exitu; debet esse ati specimen activitatis missionariae in singulis provinciis.

Cum fraternis salutationibus

tuus confrater

P. Antonius Rocchetti M[inorum] Conv[entualium] [ 1 ]

Poproszę więc o przesłanie kwoty wówczas zebranej na załączonym czeku do Sekretariatu Centralnego do Niepokalanowa.

br. Maksymilian M-a Kolbe
delegat prowinojalny [ 2 ]

Rozesłano 1 X 1926 delegatom Prowincji (prócz Lwowa).

[ 1 ] [Przekład polski]

Drogi Ojcze!

Już wysłano owe listy do Twego O. Prowincjała [o. Kornela Czupryka], aby je skierował do wszystkich klasztorów Prowincji.

Posyłam także Tobie, abyś i Ty również pracował w tym, co szczególnie do Ciebie jako Delegata prowincjalnego należy. Racz napisać do swoich miejscowych Delegatów, żeby bardzo współpracowali dla osiągnięcia szczęśliwego wyniku. Niech Wasze dzieło będzie wzorem pracy misyjnej dla wszystkich Prowincji.

Z bratnim pozdrowieniem

Twój współbrat

O. Antonio Rocchetti franciszkanin

[ 2 ] Zob. Pisma, 107, przyp. 16.