177c

Do Stanisława Jańca

Oryg.: ms AN. Jedna karta jednostr. zapis. List na blankiecie z nadr.: Wydawnictwo | "Rycerz Niepokalanej" | OO. Franciszkanie | Niepokalanów, p[oczta] Teresin k[oło] Soch[aczewa] | stacja kol[ejowa] Szymanów | Nr konta PKO 150.283.
Niepokalanów, 1 VI 1929

W odpowiedzi na Twój list donosimy, że w tym wypadku - czy przestąpisz IV przykazanie wyjeżdżając z domu do klasztoru bez pozwolenia rodziców, czy też nie, to najlepiej zapytaj się w tej sprawie swego spowiednika, albo księdza proboszcza, i tak zrób jak ci sumienie wskaże, przy tym należy pamiętać, że masz jedną duszę, którą trzeba za wszelką cenę zbawić.

Niepokalanej polecam

O. Maksymilian M-a Kolbe [ 1 ]
przełożony klasztoru

[ 1 ] Własnoręczny podpis.