179a

Do Stanisława Jańca

Oryg.: ms AN. Jedna karta jednostr. zapis. List na blankiecie z nadr.: Wydawnictwo | "Rycerz Niepokalanej" | OO. Franciszkanie | Niepokalanów, p[oczta] Teresin k[oło] Soch[aczewa] | stacja kol[ejowa] Szymanów | Nr konta PKO 150.283.
Niepokalanów, 29 VI 1929

Niniejszym uprzejmie donosimy, że z powodu ociągania się z przyjazdem do Niepokalanowa odsyłamy przesłane nam uprzednio papiery uważając przyjęcie do Zakonu za niebyłe [ 1 ].

Niepokalanej polecam

O. Maksymilian M-a Kolbe [ 2 ]
przełożony klasztoru

[ 1 ] Z powodu trudności, o których mowa w liście z 1 VI 1929 (Pisma, 177c), adresat Stanisław Janiec, późniejszy br. Maciej - po unieważnieniu pierwszego przyjęcia - zgłosił się powtórnie do zakonu, wyjaśniając przyczynę opóźnienia. Uzyskawszy przychylną odpowiedź, przybył do Niepokalanowa 11 II 1930.

[ 2 ] Podpis własnoręczny.