180

Do kandydata na brata zakonnego o nie ustalonym nazwisku

Oryg.: ms AN. Jedna karta jednostr. zapis. List na blankiecie z nadr.: Wydawnictwo | "Rycerz Niepokalanej" | OO. Franciszkanie | Niepokalanów, p[oczta] Teresin k[oło] Soch[aczewa] | stacja kol[ejowa] Szymanów | Nr konta PKO 150.283.
Niepokalanów, 3 X 1929

J[ezus] M[aryja]J[ózef]

Mój Drogi!

Jeżeli szczerze pragniesz poświecić swoje życie służbie Bożej i pracować na cześć Niepokalanej Dziewicy w naszym Zakonie, wyrzekając się własnej woli i wszelkich uciech światowych przez dobrowolne ubóstwo, czystość dozgonną i zupełne posłuszeństwo przełożonym duchownym, to przyślij do nas swoje następujące papiery: 1) metrykę chrztu, 2) świadectwo zdrowia od lekarza świeże, 3) świadectwo moralności od księdza w zaklejonej kopercie, 4) własnoręczny opis swojego dotychczasowego życia z zaznaczeniem, czyś był w jakim Zakonie i wystąpiłeś 5) i jeżeli masz - świadectwa szkolne i fachowe.

Po wysłaniu papierów listem polecony czekaj na odpowiedź i módl się gorąco, by sprawa przyjęcia była załatwiona wedle woli Bożej i jak będzie najlepiej dla zbawienia Twej duszy. Staraj się to wszystko załatwić o ile możności - jak najprędzej.

Opiece Jezusa i Maryi Cię oddaję

O. Maksymilian M-a Kolbe [ 1 ]
przełożony klasztoru

[ 1 ] Podpis własnoręczny.