185

Do o. Alfonsa Kolbego

Oryg.: rkps AN. Kartka poczt. jednostr. zapis. z ilustr. i nadr.: Wien, Stephansdom.

Wiedeń Südbahnhof, 16 I 1930

Dziś rano odprawiłem Mszę św. w naszym kościele w Wiedniu [ 1 ], a po obiedzie do Mödlinga [ 2 ]. W sam raz "zdążywszy" na peron "podziwiałem" umykający mi sprzed nosa pociąg. Ale za 25 minut mam drugi, więc piszę tę kartkę.

W Krakowie o. Czesław [ 3 ], gdy mnie rano w zakrystii zobaczył, przywitał się jak wedle zwyczaju, ale gdy usłyszał, że zanosi się na "Rycerza" w językach wschodnich, zwilżyły mu się oczy, i ze słowami: "Ojcze, wy cały świat zdobyć chcecie", powtórnie mnie pocałował.

Cum Samuele locutus sum. - Ita. Orate [ 4 ].

Kończę, bo znowu jakiś pociąg czeka.

br. Maksymilian

[Adres] Przewielebny O. Redaktor | Ks. Alfons Kolbe | Niepokalanów p[oczta] Teresin Soch[aczewski] Polen

[Stempel pocztowy] Wien 16 I 30

[ 1 ] Zob. Pisma, 184, przyp. 7.

[ 2 ] Zob. Pisma, 186 i 187.

[ 3 ] O. Czesław Kellar.

[ 4 ] Rozmawiałem z Samuelem. - Tak. Módlcie się. - Wyraz "tak" dotyczy prawdopodobnie zgody o. Samuela Rosenbaigera na plany misyjne św. Maksymiliana i osobiste zaangażowanie się w pracę misyjną, co spełnione zostało w 1936 r.