202

Do Niepokalanowa [ 1 ]

Oryg.: rkps AN. Jedna karta jednostr. zapis.
[Marsylia, 6 III 1930]

Kończę bratu Zygmuntowi, bo za 2 godziny okręt rusza, a my już w kajucie i to II klasy, bo nas tak (bezpłatnie) przenieśli z własnej ochoty. Tylko jeść będziemy jako trzecioklasiści.

Pomódlcie się, by Niepokalana kierowała wszystkim.

br. Maksymilian Kolbe

[ 1 ] Dopisek do listu br. Zygmunta Króla z 6 III 1930 do o. Alfonsa Kolbego, pełniącego obowiązki przełożonego Niepokalanowa.