201a

Do o. Alfonsa Kolbego

Oryg.: rkps Archiwum Postulacji Generalnej OO. Franciszkanów (OFMConv) w Rzymie. Kartka poczt. jednostr. zapis. - Fotokop.: AN..

Marsylia, 6 III 1930

P[ochwalony] J[ezus] Ch[rystus]

Drogi Bracie

W Rzymie i wizy chińskie dostaliśmy, i byliśmy w Koloseum (jak na fotografii), i przy trumnach św. św. Alojzego, [Jana] Berchmansa, Stanisława Kostki i Katakumbach św. Kaliksta (była 4 bm. Msza św. i Komunia św.) i na audiencji u Ojca św. itp., lecz trudniej było o obszerniejsze pisanie z braku czasu. Piszę w celi klasztoru kapucyńskiego w Marsylii, gdzie nas serdecznie przyjęto. Szczegóły potem

br. Maksymilian M-a Kolbe
z famułą

[Dopisek] I w katakumbach też Msza św. była. Zastaliśmy niespodziankę, bo nam dano drugą klasę (mieszkania na statku) bez dopłat; ofiara.

[Adres] Przew[ielebny] O. Redaktor | O. Alfons Kolbe | Niepokalanów | p. Teresin Soch[aczewski] | Pologne

[Stempel pocztowy] Marseille Gare Bches du Rhône 6 III 1930.