204

Do kleryków franciszkańskich we Lwowie

Oryg.: rkps AN. Kartka poczt. jednostr. zapis. z ilustr. i nadr.: S. S. Angers. Paquebot des Messageries Maritimes [ 1 ].

Niepok[alanów...] - ach nie, tylko Marsylia, 7 III 1930

P[ochwalony] J[ezus] Ch[rystus]

Moi Drodzy Bracia

List Wasz dogonił mnie dopiero w Marsylii, gdzie na okręcie "Angers" przedstawionym na odwrotnej stronie dziś o godz. 4 po południu ruszany z Europy.

Z Niepokalanowa wyjechaliśmy jeszcze w środę ubiegłą [ 2 ].

Byliśmy u Ojca św., w katakumbach, w Koloseum itp. Modląc się, by Niepokalana kierowała wszystkim jak sama chce i nie pozwoliła nikomu sobie bruździć, zdziałacie bardzo wiele dla Niej na misjach choć we Lwowie. A i drobne krzyżyki i upokorzenia są cennym datkiem

Wasz

br. Maksymilian

PS - O. Magistrowi [ 3 ] gratias i "Memento".

[Adres] OO. Franciszkanów | ul. Franciszkańska | we Lwowie | (Pologne)

[Stempel pocztowy] [...] [ 4 ] 8 30

[ 1 ] Dopisek św. Maksymiliana: Nasz statek.

[ 2 ] Tj. 26 II 1930.

[ 3 ] Magistrem (wychowawcą) kleryków profesów we Lwowie był wówczas o. Florian Koziura; do Niepokalanowa na pobyt stały przybył 2 IX 1930.

[ 4 ] Nazwa miejscowości nieczytelna.