205

Do o. Kornela Czupryka

Oryg.: rkps AN. Dwie kartki poczt.: pierwsza dwustr. zapis z ilustr. i nadr.: S.S. Angers Paquebot des Messageries Maritimes [ 1 ]; druga jednostr. zapis.: fotografia św. Maksymiliana z czterema braćmi w Port Saidzie [ 2 ].

11 III 1930

[Pierwsza kartka]

Na Morzu Śródziemnym
między Kretą a Port Saidem

P[ochwalony] J[ezus] Ch[rystus]

Najprzewielebniejszy Ojcze Prowincjale!

Jutro o siódmej rano mamy dopłynąć do Port Saidu, portu położonego w początku Kanału Sueskiego pomiędzy Egiptem a Synajem (Arabia). Dzięki Niepokalanej zwyczajną chorobę morską przebyliśmy lekko i wszyscy zdrowi.

Mszę świętą odprawiam co dzień na okręcie, a bracia przystępują do Komunii św. w "sali muzycznej I kl[asy]".

Przejeżdżaliśmy pomiędzy Sardynią a Sycylią [ 3 ], a następnie pomiędzy Włochami a Sycylią; wczoraj zaś obserwowaliśmy góry wyspy Krety. Teraz wiatr ciepły, a zegarki mamy nastawione na czas wschodnioeuropejski.

Pożywienie w III kl[asie] obfite i wyborne; 4 razy dziennie.

Tu [...] [ 4 ] dopiero co siedzieliśmy przeszło godzinę na rekreacji poobiedniej.

Z prośbą o seraf[ickie] błogosławieństwo

br. Maksymilian z dziećmi

[Druga kartka]

Byłem u biskupa (wikariusza apostolskiego) Port Saidu, bernardyna [ 5 ]. Rozmawialiśmy o "Rycerzu" i polecił

przy powrocie wstąpić do Port Saidu i do delegata apostolskiego w Kairze [ 6 ], a oni będą tu oczekiwać i dadzą odpowiedź co do "Rycerza". Poza tym młodzieniec pewien podjął się całej sprawy [ 7 ]. - Cześć Niepokalanej. - Dlatego z powrotem zatrzymam się dłużej.

Z prośbą o seraf[ickie] błogosł[awieństwo]

br. Maksymilian

[Adres] Najprzewielebniejszy | Ojciec Prowincjał | Ks. Kornel Czupryk | Klasztor OO. Franciszkanów | Lwów | (Pologne, Europe) [ 8 ]

[ 1 ] Dopisek św. Maksymiliana: Nasz okręt.

[ 2 ] Dopisek św. Maksymiliana: Nasza "paczka" w Port Saidzie na granicy Azji i Afryki [w Afryce].

[ 3 ] W rzeczywistości między Sardynią i Korsyką - zob. Pisma, 868, A.

[ 4 ] Strzałka wskazująca miejsce na pokładzie statku.

[ 5 ] Bp Angelo M. Paolo Hiral OFM

O. Maksymilian posługuje się nazwami "bernardyn" i "bernardyni" w sposób uproszczony. W jego czasach (a także obecnie) nazwy "bernardyn" i "bernardyni" oznaczają wyłącznie członków Zakonu Braci Mniejszych należących do polskiej prowincji Niepokalanego Poczęcia NMP z siedzibą w Krakowie, która zrodziła się z klasztoru Braci Mniejszych Ścisłej Obserwancji, założonego przez św. Jana Kapistranaw Krakowie w 1453 r. Nazwa ta pochodzi stąd, że ów pierwszy klasztor i kościół miały wezwanie św. Bernardyna ze Sieny. Wszędzie tam, gdzie o. Maksymilian pisze o "bernardynach" nie pochodzących z Polski, pod tą nazwą należy rozumieć "Braci Mniejszych", zwanych w krajach zachodnich - a od pewnego czasu także w Polsce - franciszkanami. W czasach św. Maksymiliana i obecnie nazwy "franciszkanie", jako własnej, używają członkowie Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych jedyniew Polsce.

[ 6 ] Wikariusz apostolski Jules Girard z Lyońskiego Stowarzyszenia Misji Afrykańskich.

[ 7 ] Młodzieniec, który podjął się kolportażu "Rycerza" w Port Saidzie, to Guglielmo Bonadio (Pisma, 868 A - pamiętnik misyjny 12 III 1930).

[ 8 ] Adres znajduje się na pierwszej kartce. Gdy później św. Maksymilian napisał drugą kartkę, obie wysłał w kopercie, która się nie zachowała.