213

Do o. Alfonsa Kolbego

Oryg.: rkps AN. Kartka poczt. dwustr. zapis. z ilustr. i nadr.: Fokien Road, Shanghai.
Szanghaj, 15 IV 1930

P[ochwalony] J[ezus] Ch[rystus]

Drogi Bracie!

Jesteśmy już od piątku [ 1 ] w Szanghaju, trudności moc, ale w Niepokalanej nadzieja.

Bracia opisują szczegóły. Dzisiaj dopiero mogliśmy mówić z biskupem [ 2 ]. Co do prokury pozwolenie jest i co do szerzenia "Rycerza" [też], ale nie co do wydawania. Jeszcze jutro o trzeciej po południu mam być u biskupa w tej sprawie z projektem na piśmie.

Orate

br. Maksymilian M-a Kolbe

[Dopisek] Przed chwilą mówiliśmy z Lo-Pa-Hongiem. Obiecał dać dom do użytku. Zdaje się, że nieprędko będę mógł opuścić Wschód, bo braciom samym byłoby za trudno.

[Adres] Przew[ielebny] O. Redaktor | O. Alfons Kolbe | Niepokalanów | p[oczta] Teresin Soch[aczewski] | Pologne - Europe [ 3 ]

[ 1 ] Tj. od 11 IV 1930; w tym dniu przypadało święto Siedmiu Boleści NMP. Św. Maksymilian odprawił Mszę św. "secundum intentionem Immaculatae", ale jeszcze na statku, gdyż statek przybył do portuw Szanghaju dopiero w południe - zob. Pisma, 214

[ 2 ] Bp Auguste Alphonse Pierre Haouissée TJ.

[ 3 ] Stempel pocztowy nieczytelny.