214

Do o. Kornela Czupryka

Oryg.: rkps AN. Kartka poczt. dwustr. zapis. z ilustr. i nadr.: Old Shops in Nanking Road.

Szanghaj, 15 IV 1930

P[ochwalony] J[ezus] Ch[rystus]

Najprzewielebniejszy Ojcze Prowincjale

Od piątku południa [ 1 ] jesteśmy już w Szanghaju. Zamieszkaliśmy m prokurze OO. Bernardynów, którzy nas przyjęli bardzo przyjaźnie.

Trudności na trudnościach, ale dziś (bo prędzej nie mogliśmy się widzieć z biskupem) biskup sufragan (jezuita) [ 2 ] pozwolił nam na otworzenie prokury i na szerzenie "Rycerza", ale nie na wydawanie w Szanghaju. Jeszcze jutro mam w tej sprawie o trzeciej być u biskupa z projektem na piśmie [ 3 ].

Dom obiecał dać do użytku znany dobrodziej chiński Lo-Pa-Hong; przed chwilą mówiłem z nim.

Trudno o współpracę w redakcji i w ogóle zdaje się, że nieprędko będę mógł opuścić Wschód, bo bracia, z braku znajomości obcych języków, rady by sobie nie dali.

Z prośbą o serafickie błogosławieństwo

br. Maksymilian

[Adres] Najprzewielebniejszy | O. Prowincjał | Ks. Kornel Czupryk | Lwów | OO. Franciszkanie | Pologne - Europe

[Stempel pocztowy] Shanghai [ 4 ]

[ 1 ] Zob. Pisma, 213 przyp. 1.

[ 2 ] Bp Auguste Alphonse Pierre Haouissée TJ, koadiutor z prawem następstwa, objął urzędowanie 13 V 1931.

[ 3 ] Pozwolenie na objęcie placówki w Szanghaju już było - zob. Pisma, 190 i 219 - należało tylko omówić charakter pracy misyjnej.

[ 4 ] Data nieczytelna z powodu odklejenia znaczka.