221

Do o. Kornela Czupryka

Oryg.: rkps AN. Kartka poczt. dwustr. zapis. z ilustr. i nadr.: Mission Catholique Nagasaki. Nadruk znakami japońskimi: Nagasaki - Oura - katedra.

Nagasaki, 5 V 1930

J[ezus] M[aryja] J[ózef] F[ranciszek]

Najprzewielebniejszy Ojcze Prowincjale

Biskup [ 1 ] przyjechał i na wydawanie "Rycerza" jako też założenie Niepokalanowa pozwolił. Ja w zamian przyjąłem na tymczasem katedrę filozofii w tutejszym Seminarium. To mi umożliwi używanie kleryków do tłumaczeń i administracji. - Cześć Niepokalanej.

Adres nasz tymczasowy, ale zawsze dojdzie: Tenshudo, Oura Nagasaki (Japan - Asia).

Bracia "Chińczycy" Seweryn i Zygmunt [ 2 ] siedzą w Szanghaju, uczą się chińskiego języka i przygotowują adresy na

"Rycerza" (bo szerzyć tam wolno). Do spowiedzi mają księdza Polaka [ 3 ]. Koniecznie tam potrzeba by drugiego ojca, bo inaczej i braciom nie pozwolą przebywać. Oczywiście tylko ojciec o pojęciach Niepokalanowa.

[O. Maksymilian M-a Kolbe]

[Adres] Najprzewielebniejszy | Ojciec Prowincjał | Ks. Kornel Czupryk | Lwów | Klasztor OO. Franciszkanów | (Pologne - Europa)

[Stempel pocztowy] Nagasaki Japan 5 5 30

[ 1 ] Bp Yanuario Hayasaka.

[ 2 ] Bracia: Seweryn Dagis i Zygmunt Król.

[ 3 ] Był to o. Franciszek Bielas, werbista ze Śląska - zob. list br. Seweryna Dagisa z 20 IV 1930 do współbraci w Niepokalanowie.