222

Do o. Alfonso Orlicha (Orliniego)

Oryg.: rkps Archiwum Kurii Generalnej OO. Franciszkanów (OFMConv) w Rzymie. Kartka poczt. dwustr. zapis. z ilustr. i nadr.: Mission catholique Nagasaki. Nadruk znakami japońskimi: Nagasaki - Oura - katedra. - Fotokop.: AN.

Nagasaki, 5 V 1930

G[esù] M[aria] G[iuseppe] F[rancesco]

Reverendissimo Padre Generale

Il vesoovo di Nagasaki ieri sera e tornato in vano cercando un professore di filosofia per il suo seminario. Ci ricevette molto volentieri. Io accettai per adeaso d’insegnare la filosofia e lui permise di fare il "Rycerz" in Giappone ed il "Niepokalanów" (Convento come in Polonia) per il "Rycerz". Il lavoro fra i chierici mi aiuterà di usarli per le traduzioni in giapponese e per l’amministrazione. Grazie all’Immacolata!

Benedicite

fr. Massimiliano

[PS na odwrocie] Per il Shangai si capisce che dovrà essere on altro Padre - ma l’Immacolata ci pensera. Il nostro indirizzo (di passaggio), ma sempre arriverà Tenshudo - Oura - Nagasaki (Japan - Asia).

[Adres] Reverendissimo | Padre Generale | P. M. Alfonso Orlich | Roma 1 | Chiesa Ss. XII Apostoli | Italia - Europa

[Stempel pocztowy] Japan [...] [ 1 ]

[Przekład polski]

J[ezus] M[aryja] J[ózef] F[ranoiszek]

Najprzewielebniejszy Ojcze Generale

Biskup Nagasaki [ 2 ] powrócił wczoraj wieczorem po daremnym poszukiwaniu profesora filozofii dla swego seminarium. Przyjął nas bardzo chętnie. Ja podjąłem się na razie nauczania filozofii, a on mi pozwolił na wydawanie "Rycerza" w języku japońskim i na założenie Niepokalanowa (konwentu takiego jak w Polsce) dla "Rycerza", Praca wśród kleryków pomoże mi w używaniu ich do tłumaczeń na język japoński i do administracji. Dzięki niech będą Niepokalanej!

Z prośbą o błogosławieństwo

br. Maksymilian

[PS na odwrocie] Rozumie się, że dla Szanghaju powinien być inny ojciec - lecz Niepokalana o tym pomyśli. Nasz adres (tymczasowy), lecz zawsze [przesyłka] nadejdzie: Tenshudo - Oura - Nagasaki (Japonia - Azja).

[ 1 ] Reszta nieczytelna z powodu odklejenia znaczka.

[ 2 ] Bp Yanuarlo Hayasaka.