223

Do o. Alfonso Orlicha (Orliniego)

Oryg.: rkps Archiwum Kurii Generalnej OO. Franciszkanów (OFMConv) w Rzymie. Kartka poczt. dwustr. zapis. z ilustr. i nadr.: Mission catholique Nagasaki. Nadruk znakami japońskimi: Nagasaki - Oura - katedra. - Fotokop.: AN.

Nagasaki, 11 V 1930

G[esù] M[aria] G[iuseppe] F[ranoesco]

Reverendissimo P[adre] Generale!

Grazie all’Immacolata, il "Rycerz" nella lingua giapponese si sta già stampando in una tipografia. Facciamo par adesso 10 000 copie.

Inoltre oggi tornai da Osaka ove nel giorno della Madonna, il sabato, ho comprata una machina tipografica della grandezza mezzana e 145 000 dei caratteri giapponesi. Evviva l’Immacolata!!!... così abbiamo la tipografia e possiamo stampare molto e distribuire gratuitamente.

Ci benedica

fr. Massimiliano

[PS na odwrocie] Il "Rycerz" in cinese ha ancora delle grandi difficolta, come ho scritto prima, ma speriamo che l’Immacolata trovera il modo di farlo stampare se non sara possibile a Shangai allora in un altra diocesi della Cina o nel Giappone stesso. Ma ivi ci sono pochi cinesi, allora c’e gran difficolta per le traduzioni.

Faccia l’Immacolata come vuole.

Il nostro indirizzo: Tenshudo - Oura - Nagasaki (Japan - Asia).

[Adres] Reverendissimo | P. Generale | P. M. Alfonso Orlich | Chiesa XII Apostoli | Roma 1 | Italia - Europa

[Stempel pocztowy] Nagasaki Japan 13 5 30

[Przekład polski]

J[ezus] M[aryja] J[ózef] F[ranciszek]

Najprzewielebniejszy Ojcze Generale!

Dzięki Niepokalanej "Rycerz" w języku japońskim jest już drukowany w jednej z drukarń. Na razie wydajemy 10 000 egzemplarzy.

Ponadto wczoraj powróciłem z Osaki, gdzie w dniu Matki Bożej, w sobotę, kupiłem maszynę drukarską średniej wielkości i 145 000 znaków japońskich. Niech żyje Niepokalana!!!... Tak więc mamy drukarnię i możemy dużo drukować i rozpowszechniać bezpłatnie.

Z prośbą o błogosławieństwo

br. Maksymilian

[PS na odwrocie] "Rycerz" w języku chińskim, jak to już przedtem pisałem [ 1 ], ma jeszcze wielkie trudności, ale ufamy, że Niepokalana znajdzie sposób drukowania go, jeśli nie będzie możliwe w Szanghaju, to w jakiej innej diecezji Chin albo w samej Japonii. Lecz tu jest niewielu Chińczyków, zatem wielkie trudności z tłumaczeniami.

Niech Niepokalana uczyni, jak zechce. Nasz adres: Tenshudo - Oura - Nagasaki (Japonia - Azja).

[ 1 ] Wyraz nieczytelny

[ 2 ] Zob. Pisma, 215 i 217.