225

Do o. Kornela Czupryka

Oryg.: rkps AN. Kartka poczt. dwustr. zapis. z ilustr. i nadr.: Mission Catholique Nagasaki. Znakami japońskimi: Nagasaki - Oura - katedra.

Nagasaki, 11 V 1930

P[ochwalony] J[ezus] Ch[rystus]

Najprzewielebniejszy Ojcze Prowincjale!

Mimo najrozmaitszych trudności Niepokalana sprawiła, że numer "Rycerza" w języku japońskim już jest w drukarni. Początkowo drukujemy 10 000, bo 8 000 wejdzie jako dodatek do miejscowego pisma diecezjalnego. - Cześć Niepokalanej!

Dzisiaj wróciłem z Osaki (około dzień drogi), gdzie Niepokalana tak sprawy złożyła, iż kupiłem nową maszynę drukarską średniej wielkości i 145 000 czcionek drukarskich. - Dzięki Niepokalanej. "Rycerz" więc japoński ma własną drukarnię. Za 2 tygodnie może pójdzie w ruch. Wydatek ten zamortyzuje się za półtora roku. W "Rycerzu" japońskim ogłosiłem warunki przyjęcia do Zakonu.

"Rycerz" w chińskim języku walczy jeszcze z dużymi trudnościami i wątpię, czy uda go się wydać w tym miesiącu. Bracia jednak "Chińczycy" [ 1 ] w Szanghaju siedzą, tu pisują i chińszczyzny się uczą pedzłując hieroglify chińskie.

Trudności pochodzą - jak już pisałem - ze strony biskupa Szanghaju [ 2 ] i niestety te uchwały [ 3 ]? Dać potwierdzić w diecezji jakiej pobliskiej [ 4 ]? - Niech Niepokalana zarządzi.

Z prośbą o seraf[ickie] błogosławieństwo

br. Maksymilian z dziećmi

[PS] Poszukujemy miejsca na konwent. Mieszkamy przy Seminarium, gdzie wykładam filozofię. Wszyscyśmy zdrowi. Jeżeli w czas będę wiedział o terminie kapituły [ 5 ], to może uda mi się, choćby przez Syberię, przyjechać i zabrać jeszcze dwóch ojców.

Adres nasz: Tenshudo | Oura | Nagasaki | Japan Asia.

[Adres] Najprzewielebniejszy O. Prowincjał | Ks. Kornel Czupryk | Lwów | Klasztor OO. Franciszkanów | (Pologne - Europe) [ 6 ]

[ 1 ] Bracia: Seweryn Dagis i Zygmunt Król.

[ 2 ] Bp Auguste Alphonse Pierre Haouissée TJ - zob. Pisma, 215, 214.

[ 3 ] Br. Seweryn Dagis, który razem ze św. Maksymilianem wybrał się na Daleki Wschód, zeznał później (14 X 1949 w Detroit): "Następnego dnia [br. Seweryn Dagis nie podaje ścisłej daty; według Pism, 214, było to 15 IV 1930] odwiedził o. Maksymilian biskupa Szanghaju, byłego profesora jezuickiego uniwersytetu Aurora i długoletniego misjonarza w Chinach. «Kongres Katolicki w Chinach - mówił biskup - w roku 1926 ostatecznie załatwił sporne problemy diecezji i wikariatów apostolskich na terenie całego kraju. Misjonarze, którzy już mają swoje wikariaty, powinni pracować na swoich terenach»" - zob. S. Dagis OFMConv, Podróż o. Maksymiliana Marii Kolbego na Daleki Wschód, w: Oświadczenia współbraci zakonnych, Niepokalanów 1959, ms, 54.

[ 4 ] Zdanie niejasne. Św. Maksymilianowi chodziło prawdopodobnie o zdanie o. prowincjała w sprawie ewentualnego oddania "Rycerza" chińskiego do cenzury kościelnej w innej diecezji chińskiej.

[ 5 ] Kapituła prowincjalna odbyła się w dniach 21-24 VII 1930 we Lwowie - zob. Pisma, 232, przyp. 2.

[ 6 ] Stempel pocztowy był na znaczku i został wraz ze znaczkiem odklejony.