229

Do Kurii Generalnej OO. Franciszkanów (OFMConv) w Rzymie

Oryg.: ms Archiwum Kurii Generalnej OO. Franciszkanów (OFMConv) w Rzymie. Jedna karta jednostr. zapis. - Fotokop. AN.

Nagasaki, 24 V [1930] [ 1 ]

Telegram

Oggi "Cavaliere dell’Immacolata" giapponese lascia tipografia. Abbiamo tipografia.

Massimiliano

[Adres] Generalato Conventuali | 12 Apostoli | Roma

[Przekład polski]

Telegram

Dzisiaj japoński "Rycerz Niepokalanej" opuszcza drukarnię. Mamy drukarnię.

Maksymilian

[ 1 ] Data roczna zaczerpnięta z podobnego telegramu do Niepokalanowa - zob. Pisma, 228.